Name Type Wartime name Current name WP records POW records
Dulag 183 Salonika Dulag Salonika, Greece Thessaloniki, Greece None 508
Dulag Kreta Galatas Crete Dulag Galatas Galatas None 1
Dulag Luft Oberursel Dulag, Dulag Luft None 136
Dulag Nord Wilhelmshaven Dulag Wilhelmshaven None 2