Name Type Wartime name Current name WP records POW records
Ilag Giromagny Ilag Giromagny None 4
Ilag Nuremberg Ilag Nuremberg None 19
Ilag St Denis Ilag St Denis None 8
Ilag V Liebenau Ilag Liebenau Liebenau None None
Ilag VB Biberach Ilag Biberach Biberach None None
Ilag VC Wurzach Ilag Bad Wurzach Bad Wurzach None None
Ilag VII Laufen and Tittmoning Ilag Laufen and Tittmoning Laufen and Tittmoning None 99
Ilag VIII Tost Ilag Tost Toszek None 644
Ilag VIII/Z Kreuzburg Ilag Kreuzburg Kluczbork None 20
Ilag Vittel Ilag Vittel None 1
Ilag XIII Wülzburg Ilag Wülzburg Wülzburg (near Weißenburg in Bayern) None 157
Stalag XB Sandbostel Ilag, Marlag, Oflag, Stalag Sandbostel Sandbostel None 1297